menu


Boomonderzoek & advies

Boomonderzoek en het geven van adviezen behoort ook tot de kernwerkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd door Verstegen Boomverzorging.

Boomonderzoek begint bij het visueel controleren op gebrekssymptomen bij bomen (het V.T.A. onderzoek). Doordat wij gediplomeerd en erkend Boomcontroleur zijn, kunnen wij deze controle en andere onderzoeken deskundig uitvoeren voor zowel particulieren alsook voor bedrijven en gemeenten.
Na uitvoering van onze inspectie volgt er een deskundig advies dat zowel mondeling als schriftelijk in een rapportage kan worden vastgelegd.

Goed om te weten is dat u als boomeigenaar een zorgplicht heeft om uw bomen goed te onderhouden en te controleren op gebrekssymptomen. Periodiek een deskundige inspectie laten uitvoeren kan u hierbij zeker helpen.

Enkele belangrijke symptonen, die uw aandacht vragen, kunnen zijn:

- de vorming van dood hout
- de aanwezigheid van schimmels
- stamscheuren
- bladverkleuring of bladverlies
- dierlijke aantastingen

 

 

  Chris Verstegen - Eykerstokweg 4, 6093 AV Heythuysen - Tel. 0475-496454 - GSM 06-50624675
   
Over ons Boomonderzoek & advies Boomverzorging Boomvelling Tuinontwerp Aanleg & onderhoud Contact